Loading...
KOLESARSKA POT BOHINJ 2017-11-29T19:51:55+00:00

Project Description

KOLESARSKA POT BOHINJ

DOŽIVETJE BOHINJSKE KRAJINE

Bohinj je izjemen naravni in kulturni fenomen, v katerega nove prostorske posege umeščamo s posebno pozornostjo. Naročnikova želja je bila, da s kolesarsko stezo, ki naj služi tako domačinom, kot tudi obiskovalcem, povežemo spodnjo in zgornjo bohinjsko dolino. Pot smo zasnovali, kolikor je bilo mogoče, po starih poljskih in gozdnih poteh, ki so bile v prostor umeščene z globinsko vizualno in semantično logiko. Celovita izkušnja poti zato vključuje doživetje bohinjske krajine z mnogimi krajinskimi vedutami in pogledi ter srečanja z naselbinami in ambienti z bogato kulturno in naravno dediščino.

Na izbranih lokacijah ob poteh smo zasnovali še počivališča s spremljajočo opremo, ki se tako po arhitekturnih elementih, kot tudi po materialih (les, kamen) navezuje na lokalno tradicijo, a je v svoji oblikovalski in tehnološki zasnovi sodobna (klopi in mize, zavetišča, korita, mostiči, stojala za kolesa, informacijske table, paravani za stranišča…). Finalno obdelavo vozišča smo v večjem delu sicer načrtovali kot »sonaravno« protiprašno zaščito, ki spominja na makadam, a so jih na željo naročnika navsezadnje asfaltirali.

Kolesarska pot Bohinj
Kolesarska pot Bohinj
Kolesarska pot Bohinj
Kolesarska pot Bohinj
Kolesarska pot Bohinj
Kolesarska pot Bohinj
Kolesarska pot Bohinj
Kolesarska pot Bohinj
Kolesarska pot Bohinj

VEČ NAŠIH PROJEKTOV